Boekhouding aan webwinkel koppelen

Koppel uw boekhoudpakket aan uw webwinkel.

Een webwinkel is een heel uitgebreid pakket, samen met een eventuele Point of Sale bent u direct klaar om te gaan verkopen. Een webwinkelpakket stelt u alleen niet in staat om een belastingaangifte te verwerken. Vandaar dat er verschillende mogelijkheden zijn om uw webwinkel techniek direct te koppelen aan uw boekhouding zodat de gegevens makkelijk worden overgezet of (in)direct worden ingelezen. Op die manier heeft u direct inzicht in de aangiften, omzetten etc. op boekhoudsoftware niveau.

Aangezien ieder boekhoudpakket verschillend is in de werking en vaak ook een persoonlijke keuze is willen we u graag adviseren hierover. Door een semi- of volledige koppeling kunt u veel tijd besparen om uw orders direct te laten verwerken in een boekhoudpakket. Een aantal boekhoudpakketten bieden reeds directe ondersteuning, zo kunt u met Snelstart, Exact online, Acumulus, Reeleezee en bijvoorbeeld Twinfield aan de slag.

Login Form